Overbelasting koppelingen

Overbelastingskoppelingen zijn mechanische beveiligingskoppelingen die bij het bereiken van een grenskoppel of ingestelde ontgrendelingskracht de uitgaande as van de aandrijving beschermen door te gaan slippen. Ze beschermen tegen schade en uitval als gevolg van overbelastingen. Wij bouwen al meer dan 50 jaar koppelingen die overbelasting voorkomen en zich uitstekend hebben bewezen als momentbegrenzer, slipkoppeling of krachtbegrenzer in de meest uiteenlopende toepassingen.